Perkongsian Intelek

Institut Pendidikan Guru (IPG)  Zon Utara  Bil. 1/2013

    

    Ucap Utama

Keynote Speaker : Y.Bhg. Dr. Hj. Ismail b. Md.Zain, PMP.

Tarikh    : 8 Mei 2013

Masa     : 2.30 pm -  3.30 pm

Tempat  : IPG Kampus Pulau Pinang

Tajuk     : Prospen Transformasi Pensarjanaan Pensyarah